جاده های مرگ،  محصول مدیریت جهادی جمهوری اسلامی

karikator-tasadofjadieجاده های مرگ،
 محصول مدیریت جهادی جمهوری اسلامی
ارژنگ بامشاد
جاده های ایران در کشتار، در صدر جاده های جهان قرار دارند. اکنون که صدها میلیارد دلار صرف ماجراجوئی های هسته ای شده که قرار است بطور کامل منجمد گردد، می توان و باید نتایج سیاست های «جهادی» حاکمیت اسلامی را در تمامی عرصه ها مورد بررسی قرار داد. به خواندن ادامه دهید

آن ها برای به آتش کشیدن بلوچستان خیز برداشته اند!

balouch-jashadl
ارژنگ بامشاد
با بالا گرفتن آتش جنگ شیعه وسنی در منطقه که شعله های آن در سوریه، عراق، بحرین و یمن زبانه می کشد، تلاش برای به آتش کشاندن بلوچستان و خوزستان به عنوان استان هائی با اکثریت سنی مذهب، گسترده تر از پیش شده است. به خواندن ادامه دهید

خاورمیانۀ بزرگ در آتش جنگ های فرقه ای ـ مذهبی

karikator-yemanخاورمیانۀ بزرگ در آتش جنگ های فرقه ای ـ مذهبی
ارژنگ بامشاد
شعله های آتش جنگ فرقه ای ـ مذهبی سراسر خاورمیانه را فراگرفته است. قدرت گیری نیروهای سلفی داعش ، القاعده و امثال شان در منطقه، نتیجه شکست انقلاب عرب و تسلط دورۀ ضد انقلاب  فاشیستی است. اکنون تردیدی باقی نمانده است که خاورمیانه بزرگ وارد دوره ای از جنگ هائی شده که خصلت جنگ های فرقه ای ـ مذهبی به خود گرفته است.  این جنگ مذهبی، در سطح کلان به جنگ فراگیر شیعه و سنی تبدیل شده و تمامی شاخه های نیروهای تاریک اندیش را به جان نیروهای سکولار، ترقی خواه و برابری طلب انداخته است. از یک سو جنگ واپسگرائی علیه مدرنیته و ترقی خواهی و از دیگر سو جنگ های حیدری ـ نعمتی مذهبی. به خواندن ادامه دهید