ویژگی های جنبش دانشجوئی و مردمی و استیصال رژیم

ویژگی های جنبش دانشجویی کنونی بر متن جبش اعتراضی و ضد استبدادی مردمی و نگرانی های رژیم در مقابله با اعتراضات رشدیابنده
در گفت و گوی سیما ریاحی و نادر فولادی با ارژنگ بامشاد

متن مصاحبه را در این جا بشنوید

موج دستگیری دانشجویان، نشانه ی وحشت رژیم از 16 آذر88

اکنون که دستگاه سرکوب، برای جلوگیری از سازماندهی موفق مراسم 16 آذر، به سیاست دستگیری گسترده و به زیر شکنجه بردن فعالین دانشجویی برای کشف شبکه های فعالین روی آورده است، تکیه بر عنصر توده ای بودن حرکت های دانشجویی و مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در حرکت های اعتراضی، می تواند ترفند جدید رژیم را خنثی کند اصل مقاله را در اینجا بخوانید

دکتر رامین پوراندرجانی، قربانی فاز جدید قتل های زنجیره ای

هیئت تحریریه سایت راه کارگر
دستگاه ولایت فقیه، به عنوان ستون اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی، که مانع افشای کامل جنایات فرمانبرانش در گذشته و حال بوده ، و ماجرای کهریزک و تجاوزهای جنسی را ، هم به سرنوشت قتل های زنجیره ای و ترورهای فراوان دچار خواهد کرد، اکنون که زیر فشار جنبش عمومی و فراگیر مردم سراسر کشور قرار گرفته و در سطح افکار عمومی جهان به رسوایی کشیده شده است، برای فراراز غرق شدن، به آخرین ریسمان نجات خود، به اعدام ، ترور و قتل های زنجیره ای روی آورده است. اصل مقاله را در اینجا بخوانید

….. و 16 آذر دیگری از راه می رسد!

16266_104900559522407_100000073906124_130749_1617139_nامسال در حالی به استقبال 16 آذر، روز دانشجو می رویم، که بزرگداشت این روز، بزرگداشتی تنها و مختص دانشجویان نیست. امسال 16 آذر در پی 25 خرداد، 30 خرداد، 18 تیر،26 تیرماه ،27 شهریور و 13 آبان می آید.امسال جنبش دانشجویی دیگر تنها نیست. کارگران هفته تپه، لوله چدنی اهواز، کارگران پالایشگاه نفت، پرستاران و کارگران صدها کارگاه و کارخانه و بخش های خدماتی دیگر هم با اعتراضاتشان، حقوق و خواسته های خود را درخواست می کنند؛
دنباله مطلب را در اینجا بخوانید

16 آذر و جنبش سراسری مردم

16_azar_09_1دانشجویان سراسر کشور امسال در حالی برای برگزاری 16 آذر آماده می شوند که جنبش سراسری و اعتراضی مردم گام بزرگی به پیش برداشته است و جنبش صنفی ـ مطالباتی مزد و حقوق بگیران نیز با استواری تمام در حال حرکت است……..اگر هم زمان با مراسم مستقل 16 آذر امسال، دامنه ی حرکت های مطالباتی مزد و حقوق بگیران و مبارزات زنان و ملیت های تحت ستم نیز گسترش یابد، می تواند 16 آذر را به نقطه عطفی در تاریخ چند ماه اخیر جنبش اعتراضی مردم تبدیل کند. متن اصلی مقاله در اینجا بخوانید