بلوچستان در چنبره ی خشونت کور

باید به روشنفکران بلوچ یادآور شد که دفاع کور و احساساتی از اقدامات تروریستی جندالله، هر چند همسوئی با فضای احساسی جوانان تحت ستم بلوچستان باشد، اما نمی تواند در راستای منافع درازمدت جنبش مردمی و مظلومانه مردم بلوچ و ساکنان بلوچستان تلقی شود. مقاله را در اینجا بخوانید……..

به پیام جنبش مردمی گوش فرا دهیم

با ارژنگ بامشاد فعال سیاسی چپ خوانندگان «سایت گزارشگران » آشنائی دارند. تا کنون ده ها مطلب و تحلیل سیاسی از ایشان در «گزارشگران» منتشر شده است. هم اکنون فرصتی مهیا شده است که ضمن قدردانی از زحمات ایشان با او گفتگوئی داشته باشیم