رویاروئی بزرگ در حاکمیت اسلامی

khamenaie-rasenjani1ارژنگ بامشاد
توافق هسته ای و چشم انداز رفع تحریم های ویرانگر اقتصادی، یک پیروزی تاکتیکی بزرگ برای ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی رقم زد. معمار سیاستی که توافق هسته ای را به سرانجام رساند و تلاش می کند تعامل با کشورهای خارجی را در دستور قرار دهد و به دوران تحریم های فلج کننده پایان دهد، هاشمی رفسنجانی است. به خواندن ادامه دهید