پرونده های در هم پیچیدۀ فساد مالی در ایران و ترکیه

reza-zarrab-zanjaniپرونده های در هم پیچیدۀ فساد مالی در ایران و ترکیه
سایت خبری راه کارگری ـ تهیه و تنظیم از : ارژنگ بامشاد ـ پرونده فساد مالی گسترده در سازمان تامین اجتماعی، نقش سعیدمرتضوی و دولت احمدی نژاد را به میان کشیده است. این پرونده اکنون، پای بابک زنجانی را هم وارد ماجرا کرده است. بحران فساد مالی گسترده سران جمهوری اسلامی ، اکنون با فساد مالی گسترده در ترکیه گره خورده است. متهم اصلی آن پرونده جوان میلیاردی به نام رضا ضراب است که در بازجوئی هایش بابک زنجانی را رئیس خود معرفی کرده است و بابک زنجانی نیز در آن کشور نام ناآشنائی نیست. به خواندن ادامه دهید