با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم

afghan-1با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم
ارژنگ بامشاد
اول ماه مه امسال، در شرایطی به «خانه کارگر» بازوی کارگری سرکوب جنبش کارگری، اجازه برگزاری مراسم اول ماه مه داده شد که با یورش گستردۀ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای دستگیری فعالان مستقل کارگری، زنان کنشگر و نویسندگان و هنرمندان روبرو بودیم . در این مراسم حکومتی، پلاکاردهائی به دست کارگران داده شده بود با این مضامین «کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن» یا «کارفرما حیا کن، اتباع را رها کن». روشن است که تهیه این پلاکاردها با اجازه مسئولان خانه کارگر و با هدف های خاصی صورت گرفته است. به خواندن ادامه دهید