روز جهانی زن و الزامات مبارزه برای برابر حقوقی زنان با مردان

روز جهانی زن و الزامات مبارزه برای برابر حقوقی زنان با مردان
ارژنگ بامشاد
هشت مارس امسال حال وهوای دیگری دارد. طوفان انقلاب عرب، نسیم گرمابخش خود را به کشور ما نیز رسانده است. در کشور ما، شور و شوق برای تحولات بنیادی روز به روز افرون تر می شود. سه شنبه های اعتراضی، یکی پس از دیگری فرا می رسند. انتخاب و اعلام سه شنبه ۱۷ اسفند، روز جهانی زن، به عنوان یکی ازسه شنبه های خشم مردم ایران، انگیزه ای شده تا فعالان زنان کشورهای خاورمیانه نیز این روز را نه در جمع های کوچک جشن بگیرند بلکه آن را روز رزم در خیابان ها اعلام کنند. از این رو، امسال هشت مارس، فقط روز جشن نیست، بلکه همچون اولین هشت مارس در یک صدسال پیش، روز رزم است. روز گرفتن حق های پایمال شده؛ روز جلب همپیوندی های هرچه بیشتر است. به خواندن ادامه دهید