آن ها لب بر غذا بسته اند، ما چه می توانیم بکنیم؟

آن ها لب بر غذا بسته اند، ما چه می توانیم بکنیم؟
ارژنگ بامشاد
اعتصاب غذای دوازه زندانی سیاسی در اوین در اعتراض به کشتن هدی صابر و هاله سحابی، انعکاس گسترده ای یافته است. این سئوال مرتب مطرح می شود که پیام اعتصاب غذای این زندانیان سیاسی چیست؟ آن ها که خواستی را مطرح نکرده اند، چرا دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند؟ آن ها که از جان خود دست شسته اند، کدام پیام را می خواهند برسانند؟ آن ها که خشونت و قساوت بی حد و مرز مقامات حکومتی را دیده اند، چه می خواهند بگویند؟ به خواندن ادامه دهید

تجاوز جنسی، تاثیرات ویرانگر و راه ها ی مقابله

تجاوز جنسی، تاثیرات ویرانگر و راه ها ی مقابله
ارژنگ بامشاد
این روزها باز موضوع تجاوز جنسی فضای رسانه ای ایرانیان را پر کرده است. تجاوز ۱۲ مرد متجاوز به زنان در باغی در خمینی شهر اصفهان، تجاوز ۵۰ نفر به زنی در روستائ قوژد در کاشمر، و تجاوز به پزشک جوان و یک دختر در استان گلستان، ابعاد خطرناک و نگران کننده ی جنایت تجاوز جنسی را در صدر اخبار و گزارشات قرار داده است. در هر دو مورد اول مردان متجاوز، «طعمه» های خود را شکار کرده، همسرانشان را در بند کرده ، با موبایل هم پالکی هایشان را خبر کرده اند تا در تجاوز به «طعمه» ی شکار شده، با آن ها همراهی کنند. تصور چنین حدی از حیوان صفتی، بیرحمی و شقاوت جنسی، تکان دهنده هست. به خواندن ادامه دهید

سپاه پاسداران در کجا ایستاده است؟

سپاه پاسداران در کجا ایستاده است؟
ارژنگ بامشاد
در جریان درگیری ها میان باند احمدی نژاد و دستگاه ولایت، بر سر وزیر اطلاعات و حالا وزارت نفت، و هیاهوئی که در این ماجرا محافل حکومتی را فرا گرفت، همواره موضع سپاه پاسداران به عنوان یکی از سه پایه ائتلاف حاکم، مورد سئوال بود. ایستادگی باند احمدی نژاد در برابر حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی و دهن کجی به پیام های او و حتی غیبت صغرای یازده روزه اش، نمی توانست تنها به اتکای قدرت اجنه و رمالان حکومتی باشد. در حوادث چند سال اخیر و بویژه در جریان تقلب انتخاباتی ۱۳۸۴ و کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، همواره سپاه در کنار باند احمدی نژآد قرار گرفته بود و این همسوئی و ائتلاف سبب شد که در جریان خودمانی سازی اقتصاد کشور، سهم بزرگی از شرکت های دولتی در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد و بخشی از کرسی های کابینه نیز به نمایندگان سپاه پاسداران واگذار گردد. به خواندن ادامه دهید

بازنده اصلی بحران قدرت در حاکمیت اسلامی کیست؟

بازنده اصلی بحران قدرت در حاکمیت اسلامی کیست؟
ارژنگ بامشاد
بحران حکومتی که بر سر اخراج و ابقای حیدر مصلحی آغاز شد، هنوز به پایان نرسیده است. دستگاه ولایت، مجلسیان و محافل سنت گرای نزدیک به روحانیت ، با برجسته شدن ابعاد و دامنه ی مقاومت باند احمدی نژاد ـ مشائی و برنامه های آن ها برای تثبیت قدرت خود در آینده، به این نتیجه رسیده اند که باید این جریان را مهار کرده و مانع رشد آن شوند. اما علیرغم تمامی حملات گسترده علیه این باند و افشای پرونده های فساد مالی و اخلاقی، دروغ پردازی های سیاسی، عوامفریبی های مذهبی و استفاده از شیوه های فاشیستی برای حذف مخالفان، دستگاه ولایت بعنوان سکاندار قدرت در کشور، نتوانست دولت احمدی نژاد را برکنار کند و آنطور که محمدرضا باهنر از رهبر نقل کرده، قرار است دولت باند احمدی نژاد تا پایان دوره اش به کار خود ادامه دهد. به خواندن ادامه دهید