خودکار قرمز

CBP1049461_P
شعری پیرامون اعترافات زندانیان سیاسی

شعری از امیر
5 شهریور1388

شنیدم در زمان خسرو پرویز

گرفتند آدمی را توی تبریز

به جرم نقض قانون اساسی

و بعض گفتمان های سیاسی

ادامه …..

بیماران جنسی در مقام «قضاوت» و ضابطین «عدالت»

آذر آل کنعان قربانی تجاوزات جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی و سندی گویا بر 30 سال جنایتارژنگ بامشاد

تجاوز گروهی مأموران جمهوری اسلامی به ترانه موسوی و قتل دلخراش او، آن چنان تکان دهنده بود که وقتی دوستانش این جنایت را افشاء کردند، بسیاری از باور آن سرباززدند. بسیاری از رسانه های گروهی سکوت معناداری را نیز پیشه ساختند. اما وقتی سیمای کودتا تلاش کرد ترانه موسوی دیگری را بیابد و کل ماجرا را کتمان کند، ماجرای هولناک ترانه موسوی توجه همگان را به خود جلب کرد.ادامه …….

تاج و تخت لرزان ولی فقیه

ارژنگ بامشاد

با بالا گرفتن اختلافات و گسترش شکاف درونی حکومت، جایگاه ولی فقیه در حوادث چند ماه اخیر به شکل روزافزونی مورد بحث قرار گرفته است. اکنون دیگر برهمگان روشن شده است که به دستور شخص ولی فقیه با تقلب آشکار،کودتای انتخاباتی انجام گرفته است. به دنبال آن، به گیر و به بند گسترده ای به جریان افتاده که قصد آن، انجام یک جراحی درونی برای یک دست کردن قدرت به نفع دستگاه ولایت و جناح نظامی ـ امنیتی بوده است. ادامه مطلب…..

«ترانه» ها گریبان تان را رها نخواهند کرد

ارژنگ بامشاد
taraneh_mosavi___09_16
شبکه دوم «سیمای» کودتا در برنامه «بیست و سی» دوشنبه 19 مرداد 88 مصاحبه هائی پخش کرد تا به اصطلاح خود، خبر دستگیری، شکنجه و تجاوز به ترانه موسوی را شایعه بنامند و صورت مسئله را کلأ پاک کنند. در این برنامه در ابتدا با یک به اصطلاح کارمند ثبت احوال مصاحبه شده که گفت تنها سه نفر به نام ترانه موسوی در جهان وجود دارد. یکی در ونکوور کانادا، یکی در پاریس و یکی هم طفل دو ساله ای در ایران.ادامه ….

«ترانه» ای که فریاد شد

زمانی که ترانه موسوی، دختر جوان 26 ساله را در هفتم تیرماه در اطراف مسجد قبا دستگیر کردند، به همراه 40 دختر و پسر دیگر به ساختمانی در حوالی پاسداران منتقل کردند، پس از بازجویی های دهشتناک تا ساعت 22 شب، همگی دستگیرشده گان را به اوین و کلانتری نوبنیاد منتقل کردند و تنها ترانه را نگهداشتند، کسی از نقشه ی شوم «سربازان گمنام امام زمان» خبر نداشت.ادامه …

«تنفیذ و تحلیف» بر دریای خون

0004

به دنبال تنفیذ مفتضحانه حکم ریاست رئیس دولت کودتا، مراسم تحلیف او نیز، از ترس مردم به پاخواسته، زیر تمرکز سنگین نیروهای سرکوب انجام گرفت. برگزاری مراسم تحلیف در روز چهاردهم مرداد در یک صد و سومین سالگرد انقلاب مشروطیت، که توهین بزرگ به این انقلاب و اهداف آن است، نشاندهنده ی تلاش مذبوحانه کودتاچیان برای قالب کردن مشروعه به جای مشروطه است. ادامه ….