سرنوشت دیکتاتورها و درسی که باید از آن گرفت

سرنوشت دیکتاتورها و درسی که باید از آن گرفت
ارژنگ بامشاد
امروز ۲۶ دی ماه، سی دو دومین سالروز فرار شاه است. شاه درست در شرایطی که فکر می کرد محکم بر اریکه قدرت نشسته است، وقتی طوفان خشم مردم وزیدن گرفت، بار و بندیلش را جمع کرد و فرار را بر قرار ترجیح داد. حالا ۳۲ سال پس از آن فرار از دست مردم، به دلیل شکست انقلاب در اوج پیروزی، و بدلیل حاکمیت استبداد فاشیستی و خونریز اسلامی، بسیارند که با شک و تردید به آن جنبش باشکوه مردمی می نگرند. اما آن انقلاب عظیم برای آزادی و رهائی از دیکتاتوری و برابری، هم چنان ادامه دارد. به خواندن ادامه دهید