….. و 16 آذر دیگری از راه می رسد!

16266_104900559522407_100000073906124_130749_1617139_nامسال در حالی به استقبال 16 آذر، روز دانشجو می رویم، که بزرگداشت این روز، بزرگداشتی تنها و مختص دانشجویان نیست. امسال 16 آذر در پی 25 خرداد، 30 خرداد، 18 تیر،26 تیرماه ،27 شهریور و 13 آبان می آید.امسال جنبش دانشجویی دیگر تنها نیست. کارگران هفته تپه، لوله چدنی اهواز، کارگران پالایشگاه نفت، پرستاران و کارگران صدها کارگاه و کارخانه و بخش های خدماتی دیگر هم با اعتراضاتشان، حقوق و خواسته های خود را درخواست می کنند؛
دنباله مطلب را در اینجا بخوانید