مقاومت مدنی فرسایشی را گسترش دهید

مقاومت مدنی فرسایشی را گسترش دهید،
دولت اسلامی سراسیمه شده است
یک هفته از اجرای طرح حذف یارانه ها می گذرد. حالا دیگر مردم وارد صحنه شده اند. آن ها رودرروی دولت فاشیستی قرار گرفته و به وضعیت جدید اعتراض می کنند. در همان روزهای اولیه، مردم علیرغم توصیه های احمدی نژاد که به پول ارسالی «امام زمان» که از جیب خود مردم بیرون آورده شده بود، دست نزنند، گروه گروه به بانک ها مراجعه کردند و صف های طویل، در جلو بانک ها، خودپردازها و بانک عابر های سراسر کشور تشکیل دادند. به خواندن ادامه دهید