دغدغه ی نان و چماق رادان

ارژنگ بامشاد
با نزدیک شدن اجرای طرح حذف یارانه ها، زمزمه های |آزاد سازی قیمت ها، هر روز از گوشه ای شنیده می شود. «وبسایت آینده» ، در این زمینه نوشته است:« شنیده می شود قیمت تعیین شده از جانب دولت برای هر عدد نان بربری ۴۰۰ تومان و برای هر عدد نان لواش ۱۲۰ تومان است. علاوه بر این شنیده ها حاکی از این است که وزن پیشنهادی اتحادیه نانوایان برای خمیر هر نان بربری، به مقدار ۷۵۰ گرم بوده که کارگروه هدفمندسازی یارانه ها آن را به ۶۵۰ گرم کاهش داده است». به خواندن ادامه دهید