گل های با ریشه فرودگاه شیراز در دست بی ریشه گان حکومتی

gol-shiraz1فرهنگ منحط مقامات حکومتی شایستۀ مردم ایران نیست !
ارژنگ بامشاد
در روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ، استاندار فارس به همراه مقامات ارشد سپاه و ارتش و آخوندهای همراه، اقدام به کندن۷۰ شاخه گل با ریشه از محوطه فرودگاه شیراز کردند تا در برابر تابوت کشته شدگان فاجعه منا ادای احترام کنند. باید تصور کرد که تمامی مقامات استانی برای مراسم استقبال از پیکر قربانیان مراسم حج به فرودگاه می روند، بدون آنکه حتی یکی از آنها دسته گلی را از قبل تهیه کرده باشد. به خواندن ادامه دهید