من هنوز يک انسانم


اگر به خانه‌ي من آمدي

برايم مداد بياور، مداد سياه

مي‌خواهم روي چهره‌ام خط بکشم

تا به جرم زيبايي در قفس نيفتم.
دنباله شعر را در اینجا بخوانید