اعتراض معلمان اخراجی باید مورد حمایت قرار گیرد

اعتراض معلمان اخراجی باید مورد حمایت قرار گیرد
ارژنگ بامشاد
روز یکشنبه هفتم شهریورماه ۱۳۸۹، به گزارش رسانه های دولتی پنجاه نفر از نمایندگان ۱۲۰ هزار معلم بازخرید شدۀ سراسر کشور، که درمیانشان معلمان استان های سمنان، رشت و آذربایجان شرقی حضور داشتند در مقابل مجلس شورای اسلامی گردهم آمدند تا به این اقدام دولت اعتراض کنند. آن ها اعلام کردند که «آموزش و پرورش در سال های اخیر پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه اقدام به استخدام قراردادی ۱۲۰ هزار معلم کرده بود که اخیرأ به همۀ آن ها اعلام کرده که دیگر نمی توانند به کار خود ادامه دهند». این نمایندگان همچنین گفتند که: » آموزش و پرورش دلیل اخراج ما را برگزاری آزمون و استخدام مجدد معلمان اعلام کرده است». به خواندن ادامه دهید