آن ها از شورش محلات می ترسند!

ارژنگ بامشاد
از روز هشتم آبان ماه، اجرای «طرح امنیت محله محور» در تهران بزرگ آغاز شد. سردار حسين ساجدي نيا رئيس پليس تهران بزرگ در این رابطه گفته بود : « پليس در حوزه ايجاد امنيت پس از ۶ ماه اجراي طرح هاي مختلف براي اجراي اين طرح برنامه ريزي اساسي کرده است. بر همين اساس در نيمه دوم سال، اجراي طرح امينت محله محور آغاز شد. طرح امنيت محله محور از صبح شنبه هشتم آبان ماه در ۸۰۰ نقطه تهران با استقرار نيروهاي عملياتي آغاز شده است. به خواندن ادامه دهید