زنجیره های سیاست سرکوب دستگاه ولایت

me-we
ارژنگ بامشاد
پذیرش برجام از سوی حاکمیت اسلامی و شخص رهبر رژیم بر متن اعتراضات و شورش هدایت شدۀ بخش هائی از نیروهای اطراف بیت رهبری، دوران تازه ای را در جمهوری اسلامی رقم زده است. دورانی که ابهت رهبر و سیاست هایش در هم ریخته و دستگاه ولایت مجبور گشته شکست سیاست هایش در زمینه هسته ای و سیاست خارجی را بپذیرد. «برجام» که پس از دو سال مذکرات فشرده با آمریکا یا به تعبیر خودشان»شیطان بزرگ» به سرانجام رسید، تکان های شدیدی به پایه های استکبارستیزی دستگاه ولایت داده است. بی جهت نیست که رهبر رژیم، مدام نسبت به خطر «نفوذ» «شیطان بزرگ» هشدار می دهد و تلاش می کند تا پیروان و سرسپرده گان درگاه، که سال ها با این شعارها بسیج شده اند را در «خط ولایت» نگهدارد. به خواندن ادامه دهید

غضب «سلطان»!

karikator-ghodratارژنگ بامشاد
جام زهری که به سلطان ولایت خورانده شد، بتدریج اثر می کند. دولت «اعتدال و توسعه» و متحدانش خنده های مستانه سر می دهند و سهم بیشتری طلب می کنند. معامله گران غرب و شرق، از راه می رسند تا در فضای پس از تحریم، از قافلۀ «کسب و کار» عقب نمانند و حضورشان بر وزن دولتیان می افزاید و بر خشم سلطان نیز. و مردم، با دور شدن ابرهای تیره جنگ و هیولای مرگبار تحریم، امید به نفس کشیدن و زندگی در شرایط کم فشارتر را انتظار می کشند و با چشم های باز و گوش های تیز، راه های دورخیز را در ذهن خود مرور می کنند. صدای خنده های مستانۀ رقیبان و صدای پای مردم، خواب سلطان را آشفته و بر غضب سلطان افزوده است. به خواندن ادامه دهید