سپاه پاسداران در کجا ایستاده است؟

سپاه پاسداران در کجا ایستاده است؟
ارژنگ بامشاد
در جریان درگیری ها میان باند احمدی نژاد و دستگاه ولایت، بر سر وزیر اطلاعات و حالا وزارت نفت، و هیاهوئی که در این ماجرا محافل حکومتی را فرا گرفت، همواره موضع سپاه پاسداران به عنوان یکی از سه پایه ائتلاف حاکم، مورد سئوال بود. ایستادگی باند احمدی نژاد در برابر حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی و دهن کجی به پیام های او و حتی غیبت صغرای یازده روزه اش، نمی توانست تنها به اتکای قدرت اجنه و رمالان حکومتی باشد. در حوادث چند سال اخیر و بویژه در جریان تقلب انتخاباتی ۱۳۸۴ و کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، همواره سپاه در کنار باند احمدی نژآد قرار گرفته بود و این همسوئی و ائتلاف سبب شد که در جریان خودمانی سازی اقتصاد کشور، سهم بزرگی از شرکت های دولتی در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد و بخشی از کرسی های کابینه نیز به نمایندگان سپاه پاسداران واگذار گردد. به خواندن ادامه دهید

Advertisements