رشد سریع علمی ایران و نکاتی که نباید از یاد برد!

ارژنگ بامشاد
انجمن سلطنتی علوم بریتانیا اعلام کرده است که ایران سریع ترین رشد علمی در جهان را دارد. «به نوشته نشریه نیوساینتیست، رشد علمی در ایران یازده برابر نرخ متوسط جهانی و سریعتر از هر کشور دیگری است». به نوشته این نشریه، «بررسی شمار مقالات و مطالب علمی نشان میدهد که ایران از همه کشورهای دیگر در این زمینه جلوتر است.» این خبر، بخودی خود می تواند خبر مسرت بخشی باشد و جا دارد که نگاهی دقیق تر به آن انداخته شود. واقعیت این است که با رشد و گسترش دانشگاه ها و افزایش تعداد دانش آموخته گان دانشگاه های سراسر کشور در چند دهه ی گذشته چنین جهشی نباید غیرمنتظره تلقی شود. به خواندن ادامه دهید