سرکوبگران مردم ایران، و دفاع مزورانه از مردم فلسطین

سرکوبگران مردم ایران، و دفاع مزورانه از مردم فلسطین
ارژنگ بامشاد
امروز روز قدس است. روزی که سردمداران جمهوری اسلامی به نام حمایت و دفاع از حقوق پایمال شدۀ مردم فلسطین، راهپیمائی های فرمایشی سازمان می دهند. آن ها در بلندگوهای تبلیغاتی خود، فریاد دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین سر می دهند و به محکومیت اشغالگران اسرائیلی می پردازند. از زمانی که آخرین جمعه ماه رمضان توسط خمینی با هدف اسلامی کردن مبارزه مردم فلسطین روز قدس نامگذاری شد تاکنون، مشکلات و مصائب مردم فلسطین دستاویزی شده است برای حاکمان جمهوری اسلامی تا سیاست های ماجراجویانۀ خود در منطقه را توجیه کنند. به خواندن ادامه دهید