«نماینده ی امام زمان» از «نماینده ی خدا» اطاعت نمی کند

«نماینده ی امام زمان» از «نماینده ی خدا» اطاعت نمی کند
ارژنگ بامشاد
غیبت صغرای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری انتصابی رهبر رژیم، زیر فشار سنگین محافطه کاران پایان یافت. او به کاخ ریاست جمهوری بازگشت و هدایت امور را بر عهده گرفت. اما علیرغم فشار گسترده، حکم حکومتی رهبر رژیم اسلامی را نپذیرفت. در اولین جلسه هیئت دولت، حیدر مصلحی حضور نداشت، اما در سمت راست او محمدررضا رحیمی و در سمت چپ او اسفندیار رحیم مشائی نشسته بودند. به خواندن ادامه دهید