هدف اجرای طرح «حجاب و عفاف» چیست؟

هدف اجرای طرح «حجاب و عفاف» چیست؟
تبلیغات سنگین چند هفتۀ اخیر برای اجرای طرح «حجاب و عفاف» و اضافه کردن طرح به اصطلاح مبارزه با «مزاحمین نوامیس مردم» و آغاز این دو طرح در اول خردادماه ۱۳۸۹ بیش از آن که تلاشی برای مبارزه با یک مشکل اجتماعی باشد، طرحی است سرکوبگرانه برای در هم شکستن مقاومت ملتی که یک سال است علیه استبداد دینی به پاخواسته است. به خواندن ادامه دهید