زنان منطقۀ ما، در برابر بنیادگرائی و مردسالاری

zan-kaboulزنان منطقۀ ما
در برابر بنیادگرائی و مردسالاری
ارژنگ بامشاد
هر بار که حرکت های انقلابی در منطقه ما شکست می خورد و ضد انقلاب با ایدئولوژی اسلامی برای سرکوب دستاوردهای انقلاب و حفاظت از سرمایه، دین و سنت وارد عمل می شود، این زنان هستند که آماج مقدم حملات وحشیانۀ بنیادگرایان فاشیست قرار می گیرند. این را در فردای شکست انقلاب شکوهمند ایران تجربه کرده ایم و امروز هم آن را در فردای شکست «انقلاب عرب» مشاهده می کنیم. به خواندن ادامه دهید