«انقلاب فرهنگی» دوم، سند ورشستگی حاکمیت دین بر آموزش

«انقلاب فرهنگی» دوم، سند ورشستگی حاکمیت دین بر آموزش
ارژنگ بامشاد
به دنبال سخنان علی خامنه ای، رهبر رژیم اسلامی، در آستانۀ آغاز سال تحصیلی ۱۳۸۸، علیه تدریس علوم انسانی در دانشگاه ها و «معارض با مبانی قرآنی و دینی» دانستن آن و گله از شمار کم استادان معتقد به «جهان بینی اسلامی» و هم زمان با درخواست محمدتقی مصباح یزدی برای «انقلاب فرهنگی» در جمع هیئت رئیسه دانشگاه تربیت مدرس، موج جدید اخراج و بازنشسته کردن استادان آغاز شده است. به خواندن ادامه دهید