ویژگی های جنبش دانشجوئی و مردمی و استیصال رژیم

ویژگی های جنبش دانشجویی کنونی بر متن جبش اعتراضی و ضد استبدادی مردمی و نگرانی های رژیم در مقابله با اعتراضات رشدیابنده
در گفت و گوی سیما ریاحی و نادر فولادی با ارژنگ بامشاد

متن مصاحبه را در این جا بشنوید

به پیام جنبش مردمی گوش فرا دهیم

با ارژنگ بامشاد فعال سیاسی چپ خوانندگان «سایت گزارشگران » آشنائی دارند. تا کنون ده ها مطلب و تحلیل سیاسی از ایشان در «گزارشگران» منتشر شده است. هم اکنون فرصتی مهیا شده است که ضمن قدردانی از زحمات ایشان با او گفتگوئی داشته باشیم