چه فردای خوشی را خواب دیدیم ! تمام نقشه ها بر آب دیدیم!


ویدئو کلیب شعری از هیلا صدیقی شاعره جوان
یک غزل مثنوی پاییزی انجمن فرهنگي ادبی امیرکبیر بیست و هفتم آبان هزار و سیصد و هشتاد و هشت
دکلمه ی زیبا با صدای هیلا صدیقی را در اینجا بشنوید
شعر شب آینه ها از هیلا صدیقی را در اینجا بخوانید
شعر هنوز هم عشق میهن در سرت هست از هیلا صدیقی را در اینجا بخوانید