تجاوز جنسی، تاثیرات ویرانگر و راه ها ی مقابله

تجاوز جنسی، تاثیرات ویرانگر و راه ها ی مقابله
ارژنگ بامشاد
این روزها باز موضوع تجاوز جنسی فضای رسانه ای ایرانیان را پر کرده است. تجاوز ۱۲ مرد متجاوز به زنان در باغی در خمینی شهر اصفهان، تجاوز ۵۰ نفر به زنی در روستائ قوژد در کاشمر، و تجاوز به پزشک جوان و یک دختر در استان گلستان، ابعاد خطرناک و نگران کننده ی جنایت تجاوز جنسی را در صدر اخبار و گزارشات قرار داده است. در هر دو مورد اول مردان متجاوز، «طعمه» های خود را شکار کرده، همسرانشان را در بند کرده ، با موبایل هم پالکی هایشان را خبر کرده اند تا در تجاوز به «طعمه» ی شکار شده، با آن ها همراهی کنند. تصور چنین حدی از حیوان صفتی، بیرحمی و شقاوت جنسی، تکان دهنده هست. به خواندن ادامه دهید