مژدگانی که گربه تائب ، زاهد و عابد و مسلمانا!

saied-mortazavi

ارژنگ بامشاد

 سعید مرتضوی چهره ناشناخته ای نیست. او پشتش به کوه اُحد است. شمشیر بُرای ولایت در تمام دورانی بوده که ردای دادستان تهران بر تن داشته است. او جوانک طلبه بیسوادی از یزد، برکشیده شخص آقاست که  تمامی جنایاتش هم با اطلاع و با پشتیبانی تمام و کمال گردانندگان بیت و نظام امنیتی آن صورت گرفته است. او اکنون مجبور به نوشتن پوزش نامه شده است. پرسش کلیدی این است که چرا؟ به خواندن ادامه دهید

آیا می توان مافیای اقتصادی ولایت را مهار کرد؟

moneylaundering

ارژنگ بامشاد

بالا گرفتن بحث حول تعهدات دولت ایران در اجرای توافق نامه موقت با اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)، [ Financial Action Task Force on Money Laundering] و تعلیق یک ساله  جمهوری اسلامی از لیست سیاه این اتحادیه، نشانۀ جنگ قدرتی است که میان دو بخش از بورژوازی ایران در جریان است. در یک سو بورژوازی  ناراضی از تسلط سپاه بر کشور که تلاش دارد پس از توافق برجام از نتایج مبادلات بین المللی بهره جوید و در سوی دیگر مافیای اقتصادی ولایت که بر بخش گسترده ای از اقتصاد رسمی و غیر رسمی کشور چنگ انداخته است. به خواندن ادامه دهید