نشانه های طوفان، حاکمان ترسیده اند!

نشانه های طوفان، حاکمان ترسیده اند!
ارژنگ بامشاد
تنها یک فراخوان کافی بود تا تهران چهره ی یک پادگان بخود بگیرد. در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ خیابان های مرکزی تهران در قرق نیروهای انتظامی، بسیجی، لباس شخصی ها و گاردهای ویژه و حتی ماموران راهنمائی و رانندگی بود. معلوم نیست سران حکومت و اردوی سرکوبگرشان، چرا از حضور آرام و راهپیمائی سکوت مردم در پیاده روها و انبوه اتوموبیل ها در خیابان ها به وحشت افتاده بودند. به خواندن ادامه دهید