انتخابات مجلس شورای اسلامی و سیاست یک دست سازی حاکمیت

انتخابات مجلس شورای اسلامی و سیاست یک دست سازی حاکمیت
ارژنگ بامشاد
انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوازدهم اسفندماه ۱۳۹۰ برگزار می شود. با تحریم این انتخابات از سوی اصلاح طلبان، و حتی سکوت طرفداران و وابستگان رفسنجانی، انتخابات فرمایشی میان جناح های رنگارنگ محافظه کاران جریان خواهد داشت. از دید مردم ایران، این انتخابات که نه دمکراتیک است و نه حتی بر پایه قواعد و ساختارهای قانون اساسی خود رژیم، نمایشی مضحک است که حتی ارزش بهره برداری از تضادهای میان جناح های حکومتی را نیز ندارد. نگرانی رهبر رژیم از اصل انتخابات، و بویژه هشدارهای وزیر اطلاعات او در باره انتخابات مجلس، نشان می دهد که سران رژیم، نسبت به واکنش های مردم نگرانند. به خواندن ادامه دهید