از سینماگران کشور انتقام می گیرند!

از سینماگران کشور انتقام می گیرند!
ارژنگ بامشاد
شکست دولت دینی از هنر و هنرمندان مستقل و مبتکر آنچنان سنگین بوده که وزارت ارشاد چاره را در آن دیده تا » خانه ی سینما» را ویران کند و پناهگاه ۰۵۰۰ سینماگر کشور را در هم بریزد. درخشش سینمای ایران در جهان و جوایز گسترده ای که فیلم ها و هنرمندان ایران در بسیاری از جشنواره های جهانی از آن خود کرده اند، همچون خاری در چشمان تاریک اندیشان بوده است. به خواندن ادامه دهید