هئیت حل اختلاف کدام خامنه ای به معنای چیست؟

ارژنگ بامشاد
در سوم مرداد ماه، علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی هیئتی پنج نفره به ریاست هاشمی شاهرودی را برای ارائه مشورت به رهبر رژیم در حل اختلاف میان قوای سه گانه را انتخاب و اعلام کرد. تشکیل چنین نهادی آن هم برای مدت پنج سال، نشانگر عمق بحران درونی حاکمیت اسلامی است. درگیری های میان دولت احمدی نژاد و مجلس از یکسو و دولت و قوه قضائیه از سوی دیگر، علیرغم تذکرهای مدام خامنه ای تاکنون بی نتیجه مانده است. هر چند خامنه ای از روساء و اعضای قوای سه گانه خواسته بود تا به دلیل وضعیت حساس کشور و منطقه از بیان علنی درگیری ها و اختلافات خودداری کنند، اما هیچکدام از طرفین درگیری به این درخواست وقعی ننهادند و همین امر بر نگرانی خامنه ای افزوده است. از این رو تشکیل «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» برای ارائه مشورت به رهبر رژیم برای جلوگیری از عمیق تر شدن اختلافات اعلام گشته است. به خواندن ادامه دهید