بازنده اصلی بحران قدرت در حاکمیت اسلامی کیست؟

بازنده اصلی بحران قدرت در حاکمیت اسلامی کیست؟
ارژنگ بامشاد
بحران حکومتی که بر سر اخراج و ابقای حیدر مصلحی آغاز شد، هنوز به پایان نرسیده است. دستگاه ولایت، مجلسیان و محافل سنت گرای نزدیک به روحانیت ، با برجسته شدن ابعاد و دامنه ی مقاومت باند احمدی نژاد ـ مشائی و برنامه های آن ها برای تثبیت قدرت خود در آینده، به این نتیجه رسیده اند که باید این جریان را مهار کرده و مانع رشد آن شوند. اما علیرغم تمامی حملات گسترده علیه این باند و افشای پرونده های فساد مالی و اخلاقی، دروغ پردازی های سیاسی، عوامفریبی های مذهبی و استفاده از شیوه های فاشیستی برای حذف مخالفان، دستگاه ولایت بعنوان سکاندار قدرت در کشور، نتوانست دولت احمدی نژاد را برکنار کند و آنطور که محمدرضا باهنر از رهبر نقل کرده، قرار است دولت باند احمدی نژاد تا پایان دوره اش به کار خود ادامه دهد. به خواندن ادامه دهید

Advertisements