سرکوب متمرکز و پیچیده، پاسخ حاکمیت اسلامی به جنبش مردم

سرکوب متمرکز و پیچیده، پاسخ حاکمیت اسلامی به جنبش مردم
راه های مقابله با چنین سرکوبی چیست؟
ارژنگ بامشاد
جنبش ضداستبدادی مردم ایران، در تداوم خود با دستگاه سرکوب یک پارچه ، متمرکز و کاملأ تصفیه شده ای روبرو شد. بدون بررسی سیستم سرکوب و شگردهای پلیسی جمهوری اسلامی، نمی توان روند تحولات کنونی کشور را بخوبی نشان داد. از این رو بررسی ویژگی های دستگاه های سرکوب و شگردهای آن، باید یکی از وظایف نیروهای سیاسی باشد. از این طریق می توان با شناخت دقیق تر دشمن، راهکارهای لازم برای مقابله را یافت و به تداوم مبارزات توده ای مردم کمک کرد. به خواندن ادامه دهید