حریم خصوصی در جمهوری اسلامی معنا ندارد

به
نو كردن ماه
بر بام شدم
با عقيق و سبزه و آينه.
داسي سرد بر آسمان گذشت
كه پرواز كبوتر ممنوع است.
صنوبرها به نجوا چيزي گفتند
و گزمگان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند.
ماه
بر نيامد
شعر «محاق» از احمد شاملو برای ترسیم وضعیت امروز کشور بسیار گویاست. به خواندن ادامه دهید