تلاش برای بلعیدن دانشگاه آزاد اسلامی

ارژنگ بامشاد
دعوا بر سر مالکیت دانشگاه آزاد اسلامی، با دخالت خامنه ای وارد مرحله نهائی خود شده است. خامنه ای پس ماه ها جنگ و جدل بر سر مالکیت دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی احمدی نژاد و باند سپاه برای بلعیدن آن خیز برداشته بودند، در ۱۸ مهرماه ۸۹ با حکمی وقف این دانشگاه را باطل اعلام کرد. به خواندن ادامه دهید