کودکان، قربانیان استثمار سرمایه و استبداد دینی

کودکان، قربانیان استثمار سرمایه و استبداد دینی
ارژنگ بامشاد
روز ۱۶ مهرماه برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک است . هر ساله به این مناسبت، نیم نگاهی به وضعیت کودکان انداخته می شود. در ایران نیز این روز را به عنوان روز جهانی کودک مورد توجه قرار می دهند. اما نگاهی به آمار نشان می دهد که کودکان، بی پناهترین بخش جامعه محسوب می شوند. به خواندن ادامه دهید