«ترانه» ای که فریاد شد

زمانی که ترانه موسوی، دختر جوان 26 ساله را در هفتم تیرماه در اطراف مسجد قبا دستگیر کردند، به همراه 40 دختر و پسر دیگر به ساختمانی در حوالی پاسداران منتقل کردند، پس از بازجویی های دهشتناک تا ساعت 22 شب، همگی دستگیرشده گان را به اوین و کلانتری نوبنیاد منتقل کردند و تنها ترانه را نگهداشتند، کسی از نقشه ی شوم «سربازان گمنام امام زمان» خبر نداشت.ادامه …